Kung may nais kayong imungkahi, mga katanungan, pag-aalinlangan, suhestiyon, sumbong, reklamo, at ano pa mang kritisismo o papuri, iText lamang sa Executive Director’s HELPLINE.

SMART/TALK ‘N TEXT/SUN: 09323180440
GLOBE/TOUCH MOBILE: 09665000299

Mga kailangang impormasyon:
1. Pangalan
2. Tirahan
3. Kasarian
4. Edad
5. Detalye ng inyong mensahe.

*Ang lahat ng impormasyon at detalyeng inyong ibibigay ay lalapatan ng lubos na pag-iingat at masidhing pagprotekta sa sinumang gagamit ng Executive Director’s HELP-LINE.

911 is a Public Service HOTLINE

Any complaints, reactions, observations (constructive or otherwise) are welcome to improve its service. Since May 25,2018

We prefer to have a direct connection with the public thru the Executive Director’s HELPLINE to better serve you. All information are treated with strict confidentiality and utmost privacy.

Thank you.

Diosdado T. Valeroso
Executive Director